Musse bekæmpelse

Har du mus i huset?

Er det en mus du har besøg af? Så hjælper Joma Skadedyr gerne med musse bekæmpelse. 

Hvis man har fået besøg af en mus i huset, er der næsten altid tale om husmusen eller halsbåndmusen.
Markmusen og rødmusen opholder sig for det meste udenfor, hvor markmusen kan være et problem for dansk skovbrug.

Mus kommer udefra og kommer ofte ind i bebyggelse i de kolde måneder på året, hvor de søger varme og føde i bygningerne. En mus kan komme ind af selv de mindste huller og sprækker. Det er typisk mus eller rotter, som får gnavet i elinstallationer, hvilket kan frembære ildebrande.

I de fleste tilfælde er det husmusen eller halsbåndmusen som står bag invasioner af lagre, pakhuse og kornmagasiner. Her risikerer man at fødevarer bliver inficeret af ekskrementer og urin, hvilket indebærer en smittefare.

mus_beskrivelsesbillede

Ved musse bekæmpelse kan vi tilbyde..

info_om_mus_beskrivelse

Husmusen

Husmusen er almindelig i hele landet og findes i to typer, den lyse husmus og den mørke husmus. Fælles for de to typer er deres store øre, en lang og skælklædt hale, og deres grålige farve

Den mørke husmus er udbredt i Sydjylland, mens den lyse husmus er udbredt i det meste af Danmark.

Får husmusen mulighed for at formere sig året rundt indenfor, kan det gøre store skader. Husmusen kan få op til 6 kuld med 4-8 unger i hvert. Ved de tilfælde vil skaderne være betydelige, da musene forurener og ødelægger ekstremt meget.

Halsbåndmus

Halsbåndmusen adskiller sig på mange punkter fra husmusen, men ligner til forveksling skovmusen. Halsbåndmusen adskiller sig dog både i levevis, farve, udbredelse og størrelse.

Halsbåndsmusen holder for det meste til i skove, parker og haver. Den ses dog sjælden på en del større og mindre øer, samt Vestjylland.

Halsbåndmusen bliver ude i det fri hele året rundt. Hvis den vælger at begive sig indenfor, sker det først engang i november, hvor er ved at have opbrugt deres fødeforråd. Halsbåndmusen yngler først når den er udenfor igen, men den kan stadigvæk skabe problemer indenfor.

Vidste du at..

Vidste du at..

Har du spørgsmål?

Interesseret i en service kontrakt?