Hvepse og bier i haven eller indenfor?

Har du fået besøg af hvepse eller bier? Så hjælper Joma Skadedyr gerne med hvepse/bi bekæmpelse. 

Når vi taler om hvepse i Danmark, er det næsten altid gedehamsen. I Danmark findes der 7 forskellige arter af gedehamse, hvor den store gedehams er den mest farlige. Hos den store gedehams kan arbejderne blive op til 2,5 cm lange, mens de hos de mere almindelige hvepsearter kun bliver 12-14 mm.

Vi anbefaler altid at du kontakter en professionel skadedyrsbekæmper til bekæmpelse af dine hvepse. Hvepsestik er sjældent livsfarlige, men i store mængder og overfølsomhed, kan giften være livsfarlig.

Vidste du at..

  • Hvepse er typisk 12-14 mm lange
  • De har karakteristiske kropsforme med sort-gule tegninger
  • Bagkroppen ender i en gifttig brod 
  • De voksne hvepse lever mest af blomsterhonning og bladlusekskrementer
  • Et hvepsesamfund består af dronninger, hanner og arbejdere

Hvepsebo i Danmark

Mange forbinder hvepsearter med deres hvepsebo. Hvepsene skaber bo igennem hele foråret og sommeren. De uforstyrrede hvepsebo kan blive voldsomme store og indeholde mange tusinde hvepse.

Hos Joma skadedyr bekæmper og fjerner vi også hvepsebo.

Kend et hvepsebo

  • Kugleformet og frithængende
  • Bygget af et papirlignende materiale, som består af afraspede og sammentyggede træfibre blandet med gedehamse spyt 
  • Placeret alle tænkelige steder (i buske, træer, under tagudhæng, i barnevogne, gamle musereder eller muldvarpegange)

Jordbier og murbier

De ser næsten ens ud. De kan minde om honningbier, men uden striber over bagkroppen og de kan IKKE stikke.  De er uskadelige og nyttedyr, og bør derfor ikke bekæmpes.

Både jordbier og murbier ses stort set kun om foråret hvor de parres.
Murbier laver huller i murværket på størrelse med en blyant, mens jordbien graver huller i jorden. Man kan rundt om hullet se en kegleformet jordvold af opgravet jord.

Humlebier (brumbasser)

Humlebier kan kendes på deres runde og behåret facon med en lys tværgående stribe over kroppen.

Der er 29 arter. Nogle er store og andre ganske små, men de kendes let fra hvepse og bier på deres mere buttede og runde udseende.

De kan både stikke og bide, men de gør det yderst sjældent. De er med til at bestøve træer og buske og bør derfor lades i fred.