Har du haft besøg af en muldvarpe/mosegrise?

Er det en muldvarp du har besøg af? Så hjælper Joma Skadedyr gerne med muldvarpe bekæmpelse.

Muldvarpen findes stort set over hele Danmark, også i Midt- og Vestjylland. De er mest udbredt ved skove, enge, græsmarker og heder. Muldvarpe ses fra forår til efterår, hvor selv de flotteste private græsplæner og erhvervsarealer kan blive ødelagte.

Muldvarpen lever i underjordiske gange, hvor de både hviler, sover, yngler og finder føde. Deres gangsystemer er normalt kun beboet af en muldvarp, og de ubudne gæster jages bort. Muldvarpen får ét kuld muldvarpunger om året, og efter 10 uger i moderens gangsystem forlader de reden og laver deres eget gangsystem.

Mosegris eller muldvarp?

Det kan være svært at kende forskellen på mosegrisen og muldvarpen, da de begge lever under jorden. Hvis man har muldskud i haven, kan det derfor være svært at vurderer om det er en muldvarp eller en mosegris.

  • Muldvarpe æder regnorme og insekter, og de gnaver ikke i plantedele.
  • Mosegrisen lever af plantedele og gnaver både i grønne planter og i rødder.

Så finder man planter der er gnavet i, er det sandsynligvis en mosegris. Begge dyr graver gange under jorden, hvor en muldvarp godt kan finde på at bruge mosegrisens gange efter de er forladt og omvendt.

Vidste du at..

  • Mosegrise er gnavere
  • De lever udelukkende af planteføde, som f.eks. gulerødder, radiser, blomsterløg og kartofler.
  • Derfor gør de ofte kål på frugtplantager og køkkenhaver
  • Mosegrisen får ca. 5 kuld unger om året, typisk fra april til november

Vidste du at..

  • Muldvarpe er insektædere, som typisk lever af regnorme og insektlarver 
  • Det er aldrig muldvarpen som gør kål på frugtplantager og køkkenhaver, fordi den aldrig vil gnave i planteføde
  • Lugtesansen og følesansen er modsat synssansen veludviklet
  • Muldvarpen får ét kuld unger om året, typisk først på sommeren i DK